Rechtorka

Pranostiky

jún

 

 

 

 

 

 

 

Ľudové porekadlá a pranostiky viažuce sa k prvému letnému mesiacu - júnu odrážajú často obavy gazdov, roľníkov a vinohradníkov o osud založenej úrody. Vítané boli teplé dažde a slnečné dni, naopak chladný jún, priveľa daždivých dní a neraz aj krúpy a ľadovec predstavovali hrozbu pre mladé porasty.

Svedčia o tom popri iných pranostiky:


Netreba v júni o dážď prosiť, príde až začneš kosiť;

Daždivý jún celé leto skazí;

Na Medarda kvapka 40 dní kvapká;

Keď prší na Víta, poškodí to žitá a švábka bude zhnitá;

Pred Jánom nechváľ jarinu, ale až po ňom;

Na Nikodéma jasný deň, od gazdu je pochválen;

Keď deň na Petra a Pavla bude čistý, úrodný rok bude istý.


Iné sa používali v konkrétne dni, na ktoré pripadli sviatky svätcov a mučeníkov. Takými sú napríklad:


Na Norberta ide zima do čerta;

Po Medardu ostrá zima už nechodí, mráz vínu neuškodí;

Ak prší na Barnabáše, naplní víno fľaše;

Na Jána otvára sa k letu brána;

Po Jáne sa dni krátia i kravy mlieko tratia;

Ladislav huby sial a Pavel ich pozbieral.

 

 

 

 

 

 


 

Ikonka od Neny
Rechtorka
kód
Or visit this link or this one