Rechtorka

Pranostiky

máj

 

 

 

 

 

 

 

Ak v prvý májový týždeň pršalo, dážď bol predzvesťou bohatej úrody.

Ak padá sneh v máji, bude hojne trávy.

Májové mrazy a zimy pochovajú sejby.

Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý, bude mnoho sena bez chyby v obilí.

Chladný máj, jahody zrelé na Turice, jasný Urban vínom naplní pivnice.

Chladný máj s mokrým júnom plnia stodolu zbožím a stohy senom.

Studený máj, v stodole raj, kravy na pašu nevyháňaj.

Chladný máj a jún vlažný je pre sýpky, sudy zdarný.

V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.

Chladný máj, pre ovocie raj.

Studený máj, v stodole raj.

Za mokrým májom ide suchý jún, za suchým májom ide mokrý jún.

Dážď, dážď, májový dážď, budú mi od teba vlasy rásť.

V máji večerná rosa chladná sľubuje veľa vína a sena.

Studený marec, mokrý máj, bude humno ako raj.

Suchý marec, mokrý máj, bude žito ako háj.

Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom.

V máji, aby palica pastierom neobschla.

V mesiaci máji padajú najväčšie rosy.

Májové blato, pre hospodára zlato.

Májová tráva moc úžitku dáva.

Májový dážď padá, zlato padá.

Májová kvapka za dukát stojí.

Máj, pôjdem v háj.

Máj, chleba daj!

Čím je teplejší a suchší máj, tým je chladnejšia a vlhšia väčšia časť júna.

Čo si apríl zazelení, máj mu to spáli, čo si máj zazelení, jún mu to háji.

Kto sa v máji potí na poli a modlí v komore, hladom neumrie.

Ak je máj teplý a jasný, bude jún daždivý a chladný.

Po teplom jasnom máji nasleduje chladný jún.

Keď v máji neprší, júnové sucho to dovŕši.

Máj teplo dáva a stromy kvetmi zdobí.

Keď máj vlahy nedá, jún sa predá.

Máj a september sú bránami leta.

Teplý máj znamená daždivý jún.

Suchý máj, skúpy rok.

Suchý máj, suché leto.

1.5.

Ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne.

Na Jakuba, Filipa zelená sa každá lipa.

4.5.

Ak je na svätého Floriána veľký vietor, je toho roku veľa ohňov.

Svätý Florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk.

Svätý Florián úrodu nám chráň.

7.5.

Ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny sud (sad).

Stanislav ráňa orechy.

11.5.

Dážď na svätého Mamerta prináša súženie, lebo v ňom nič dobrého nie je.

12.5.

Ak bolo napriek očakávanému ochladeniu teplo, predpokladalo sa, že bude studené leto.

Pán Serboni (začiatky vlastných mien: Pan-krác, Ser-vác a Boni-fác) páli stromy.

Pankrác, Servác, Bonifác - zamrznutí svätí, Žofia ich potvrdí a Urban uzavrie.

Jasnými dňami Pankráca a Urbana bude oberačka viníc požehnaná.

Na Pankráce, Serváce a Bonifáce býva chladno na poľné práce.

K trom zamrznutým patria aj Róbert (7.6) a Norbert (6.6).

Dážď na Pankráca osožný je poliam, ale škodný viniciam.

Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli.

Traja ľadoví muži a Žofia je ich kuchárka.

Gazda čaká na prejdenie troch zmrzliakov.

Pankrác, Servác a Bonifác sú ľadoví muži.

13.5.

Pred Servácom niet leta, po Serváci niet mrazu.

15.5.

Keď prejde zamrznutých kuchárka, sadieva sa paprika.

Svätá Žofia stromy rozvíja, ľan rozsieva a víno vypíja.

 

 

 

 


 

Ikonka od Neny
Rechtorka
kód
Or visit this link or this one